خدمات مشتریان 42739000 -021

|

درگاه پرداخت الکترونیکی شرکت پرداخت الکترونیک سداد

صفحه کلید امنیتی
  • کارمزد استعلام موجودی کارت مبلغ 1,206 ریال است که توسط بانک صادر کننده دریافت می شود.
اطلاعات کارت شما
دریافت مانده کارت

راهنمای درگاه پرداخت

  • شماره کارت: 16 رقمی بوده و بصورت 4 قسمت 4 رقمی و روی کارت درج شده است.

  • cvv2: با طول 3 یا 4 رقم کنار شماره کارت و یا پشت کارت درج شده است.

  • تاریخ انقضا: شامل دو بخش ماه و سال انقضا در کنار شماره کارت درج شده است .

  • رمز اینترنتی: با عنوان رمز دوم و در برخی موارد با PIN2 شناخته می شود، از طریق بانک صادر کننده کارت تولید شده و همچنین از طریق دستگاه های خودپرداز بانک صادر کننده قابل تهیه و یا تغییر می باشد.

شماره کارت
-
-
-
رمز اینترنتی(رمز دوم)
کد CVV2
تاریخ انقضای کارت
کد امنیتی
زمان باقی مانده :
عملیات با موفقیت انجام شد
عملیات با موفقیت انجام شد
موجودی (ریال)
شماره مرجع
شماره ترمینال
شماره کارت
نام بانک صادر کننده
تاریخ و زمان تراکنش
شماره پیگیری
بازگشت

راهنمای درگاه پرداخت

  • شماره کارت: 16 رقمی بوده و بصورت 4 قسمت 4 رقمی و روی کارت درج شده است.

  • cvv2: با طول 3 یا 4 رقم کنار شماره کارت و یا پشت کارت درج شده است.

  • تاریخ انقضا: شامل دو بخش ماه و سال انقضا در کنار شماره کارت درج شده است .

  • رمز اینترنتی: با عنوان رمز دوم و در برخی موارد با PIN2 شناخته می شود، از طریق بانک صادر کننده کارت تولید شده و همچنین از طریق دستگاه های خودپرداز بانک صادر کننده قابل تهیه و یا تغییر می باشد.