خدمات مشتریان 42739000 -021

|

درگاه پرداخت الکترونیکی شرکت پرداخت الکترونیک سداد

صفحه کلید امنیتی
درگاه پرداخت قبض شرکت پرداخت الکترونیک سداد
پرداخت قبوض پرداخت الکترونيک سداد

شماره پذیرنده

000000140161971

تعداد قبض قابل پرداخت

0

مبلغ قابل پرداخت کل(ریال)

0

آدرس وب

درگاه پرداخت قبض شرکت پرداخت الکترونیک سداد

تعداد قبض قابل پرداخت:  0

مبلغ قابل پرداخت کل(ریال):  0

قبوض پرداخت شده:  0

زمان باقی مانده :
اطلاعات قبض

راهنمای درگاه پرداخت

  • شماره کارت: 16 رقمی بوده و بصورت 4 قسمت 4 رقمی و روی کارت درج شده است.

  • cvv2: با طول 3 یا 4 رقم کنار شماره کارت و یا پشت کارت درج شده است.

  • تاریخ انقضا: شامل دو بخش ماه و سال انقضا در کنار شماره کارت درج شده است .

  • رمز اینترنتی: با عنوان رمز دوم و در برخی موارد با PIN2 شناخته می شود، از طریق بانک صادر کننده کارت تولید شده و همچنین از طریق دستگاه های خودپرداز بانک صادر کننده قابل تهیه و یا تغییر می باشد.

شناسه قبض
شناسه پرداخت
تصویرامنیتی
ثبت قبض
ارسال فایل
سازمان اطلاعات قبض اطلاعات قبض
مبلغ
وضعیت
مبلغ کل (ریال) : 0
قبضی اضافه نشده است.

راهنمای درگاه پرداخت

  • شماره کارت: 16 رقمی بوده و بصورت 4 قسمت 4 رقمی و روی کارت درج شده است.

  • cvv2: با طول 3 یا 4 رقم کنار شماره کارت و یا پشت کارت درج شده است.

  • تاریخ انقضا: شامل دو بخش ماه و سال انقضا در کنار شماره کارت درج شده است .

  • رمز اینترنتی: با عنوان رمز دوم و در برخی موارد با PIN2 شناخته می شود، از طریق بانک صادر کننده کارت تولید شده و همچنین از طریق دستگاه های خودپرداز بانک صادر کننده قابل تهیه و یا تغییر می باشد.